Tandartspraktijk Coenen

Huisregels

  1. Bij aanvaarding van de uit tevoeren behandeling wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
  2. Wij zijn verplicht een medische vragenlijst te laten invullen in verband met de voorgeschiedenis, mogelijke ziekten en medicijnengebruik, hoe onschuldig e.e.a. ook kan lijken.
  3. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht á 15,= voor de eerste 5 minuten, en 15,= voor iedere volgende 10 minuten.
  4. Onbetaalde nota’s worden op zeker moment overgedragen aan een incassobureau, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. bovendien houden wij het recht voor eventuele nog bestaande behandelafspraken te annuleren tot alle nota’s zijn voldaan, hetzij aan ons, hetzij aan Infomedics of incassobureau.
  5. Indien u langer dan 2 jaar niet voor controle komt wordt u automatisch uitgeschreven, tenzij u hierover van te voren afspraken heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij langdurig verblijf in het buitenland.
  6. Indien u vaak afspraken niet nakomt zijn wij genoodzaakt u uit te schrijven. Een vergeten afspraak is niet alleen nadelig voor uzelf of ons, maar vooral ook voor uw medepatiënt.